26.06.2017 00:00

В червні 2017р. ТОВ-НПП «Укргазгеоавтоматика» виконало облаштування Шебелинського ГКРавтоматизованою системою керування режимами роботи малодебітних свердловин УКПГ №11.

Метою впровадження системи автоматизації полягала в зменшенні витрат на обслуговування свердловин (поточні, капітальні ремонти, роботи з інтенсифікації) та отримання додаткового видобутку вуглеводнів за рахунок підвищення ефективності експлуатації свердловин.

Впровадження системи досягнуто за допомогою:

- організації роботи малодебітних свердловин за методом періодичних відборів газу;

- оперативного надання змінному оператору УКПГ поточної інформації про хід технологічного процесу;

- дистанційне надання засобами GSM-зв’язку до диспетчерського пункту (ДП) поточної інформації про хід технологічного процесу;

- можливість дистанційного керування технологічним процесом з ДП;

- забезпечення надійної та безперервної роботи обладнання УКПГ  №11;

- зниження витрат на збирання та обробку даних;

Вище наведене реалізовано за рахунок:

- оптимального керування технологічними процесами;

- забезпечення якісних перехідних процесів регульованих технологічних параметрів;

- спрощення обслуговування АСК ТП УКПГ  №11;

- модульної структури АСК ТП УКПГ №11  з використанням програмно-апаратних засобів на базі контролерів SIMATICS7-1200, які відповідають вимогам відкритості, стандартизації, уніфікації рішень, масштабованості, тиражування;

- підвищення загального рівня автоматизації об'єктів.

Впровадження АСК ТП УКПГ №11 проходило  за наступними стадіями та етапами:

· розробка технічних рішень та технічного забезпечення;

· розробка інформаційного та математичного забезпечень АСК ТП УКПГ №11 ;

· розробка програмного, організаційного та метрологічного забезпечень АСК ТП УКПГ №11 ;

· розробка експлуатаційної документації на АСК ТП УКПГ №11.

· монтаж комплексу технічних засобів системи;

· виготовлення КТЗ АСК ТП УКПГ №11;

· розробка програм та методик попередніх та приймальних випробувань;

· попередні випробування на стенді Розробника;

· коригування технічної документації за результатами попередніх випробувань;

· виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт;

· проведення навчання обслуговуючого персоналу;

· проведення попередніх випробувань АСК ТП УКПГ №11 на об’єкті та уведення в дослідну експлуатацію;

· проведення дослідної експлуатації АСК ТП УКПГ №11 протягом 72 годин безперервної роботи;

· коригування інформаційного, програмного забезпечення, технічної та експлуатаційної документації за результатами дослідної експлуатації;

· підготовка та проведення приймальних випробувань;

· здача АСК ТП УКПГ №11 замовнику.